کرونا در بارداری و خطر برای جنین

0

خانم باردار اگه کرونا بگیره، بچه در خطر هست؟

1
0

تا به امروز، مطالعه ای که نشان‌دهنده انتقال ویروس کرونا از مادر به جنین باشه منتشر نشده‌. در صورت انتشار موضوع جدید حتماً از طریق کلینیک اطلاع‌رسانی خواهدشد.