نشانه های بیماری استخوان شکننده چیست؟

0

سلام. از کجا میشه تشخیص داد که فرد مبتلا به بیماری استخوان شکننده ست؟

1
0

سلام. این افراد از سنین بسیار کم اغلب از بدو تولد دچار شکستگی های متعدد و ناگهانی حتی با کمترین آسیب می گردند.