درخواست توضیح برای سندروم موزائیسم ترنر

0

سلام و خسته نباشید. ممکن هست در مورد موزائیسم ترنر توضیح دهید؟

1
0

سندرم ترنر میتواند در صورتیکه یکی از کروموزوم های جنسی به جای اینکه به طور کامل از دست برود ، به طور نسبی از بین رفته یا بازآرایی شود نیز به وجود بیاید. برخی زنان مبتلا به سندرم ترنر دارای یک تغییر کروموزومی تنها در برخی از سلول های خود میباشند که به عنوان موزائیسم شناخته میشود. زنان مبتلا به سندرم ترنر که در اثرموزائیسم کروموزوم X بیمار میشوند به اصطلاح گفته میشود دچار سندرم ترنر موزائیک میباشند.