سقط مکرر به دلیل نقص در چه ژنی هستش؟

0

سلام. وقت بخیر. دلیل سقط مکرر از چه ژنی هستش؟ 

1
0

نکته اول اینکه سقط مکرر یک بیماری مولتی فاکتوریال (محیط- ژنتیک) هست نه صرفاً ژنتیکی که بستگی به تعداد سقط ها و اینکه پشت سرهم باشد یا خیر، دارد. تا کنون چندین جهش ژنی در ارتباط با سقط مکرر شناخته شده که در حال حاضر به صورت تست‌های تشخیصی انجام میشه‌. ژن هایی مثل MTHFR ، فاکتور ۲ و فاکتور ۵ جزء ژنهایی هستند که برخی از جهشهای آنها سبب افزایش ریسک سقط مکرر می‌شود.