آیا سرطان ارثی از طریق آزمایش ژنتیک قابل تشخیص است؟

0

آیا میشه با انجام آزمایش ژنتیک فهمید که سرطان به ارث میرسه یا نه؟

1
0

سلام، وقت بخیر.

حدود 5-10 درصد از تمام سرطان ها قابل توارث و فامیلی می باشند به این معنی که جهش های مسبب سرطان در یک فرد به خویشاند دیگر نیز منتقل می شود. افرادی که یکی از این ژن های غیر طبیعی را به ارث می برند احتمال بسیار بیشتری در سنین پایین تر و یا در طول عمر خود به سرطان مبتلا می شوند.

بهترین راه در ابتدا مشاوره ژنتیک و سپس در صورت لزوم انجام آزمایش ژنتیک در یکی از بیماران خانواده می باشد. در صورت یافتن علت ژنتیکی تمامی افراد خانواده می‌توانند مورد بررسی ژنتیکی قرار گیرند.