آزمایش cell free dna برای اثبات پدر فرزندی (جنین)مناسب است یا باید آمنیوسنتز انجام داد؟

0
فروردین 11, 1399
1
0

سلام وقت بخیر.

خیر. آزمایش Cell free dna برای اثبات این امر مناسب نیست. باید پس از مشاوره، در صورت لزوم آمنیوسنتز انجام شود.