سونوگرافی NT,NB ,DV ,TR

آزمایشگاه ژنتیک کلینیک نسل فردا

آزمایشگاه  ژنتیک پزشکی – این واحد شامل بخش های سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی بوده و با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته ،جدیدترین تکنیک ها و روشهای آزمایشگاهی  را دارد.

آزمایشگاه ژنتیک پلی‌کلینیک ژنتیک نسل فردا
سونوگرافی عمومی

آزمایشگاه ژنتیک کلینیک نسل فردا

آزمایشگاه  ژنتیک پزشکی – این واحد شامل بخش های سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی بوده و با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته ،جدیدترین تکنیک ها و روشهای آزمایشگاهی  را دارد.

آزمایشگاه ژنتیک پلی‌کلینیک ژنتیک نسل فردا
سونوگرافی سه‌بعدی و چهاربعدی

آزمایشگاه ژنتیک کلینیک نسل فردا

آزمایشگاه  ژنتیک پزشکی – این واحد شامل بخش های سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی بوده و با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته ،جدیدترین تکنیک ها و روشهای آزمایشگاهی  را دارد.

آزمایشگاه ژنتیک پلی‌کلینیک ژنتیک نسل فردا
سونوگرافی داپلر جنین

سونوگرافی داپلر چیست؟

سونوگرافی داپلر (Doppler ultrasound) فقط برای مشاهده جریان خون در جنین مورد استفاده قرار می­ گیرد. سونوگرافی داپلر جنین با یک دستگاه دستی به نام مبدل انجام می شود. سونوگرافی داپلر نشان میدهد مواد مغذی کافی و اکسیژن به جفت و از جفت به جنین می رسد یا خیر. سونوگرافی داپلر می‌تواند سرعت جریان خون را اندازه گیری کند و با استفاده از سونوگرافی داپلر می­توان به کاهش جریان یا مسدودیت مسیر خون در رگ­ های اصلی پی برد. در این نوشتار ابتدا سونوگرافی داپلر را تشریح کرده و سپس به چگونگی انجام آن را می پردازیم.

سونوگرافی داپلر کلینیک ژنتیک نسل فردا
سونوگرافی تخصصی چندقلویی

سونوگرافی چندقلویی

در یک سونوگرافی دقیق، پزشک سونوگرافی می تواند در مراحل ابتدایی بارداری، بارداری چند قلویی را تشخیص دهد. به طور معمول اکثر بارداری های چند قلویی در سونوگرافی روتین قبل از 26 هفتگی تشخیص داده می شوند. در بارداری های پر تعداد، حتی در سه ماهه سوم نیز ممکن است تعیین تعداد صحیح جنین ها و وضعیت آن ها دشوار باشد.

چند قلویی در اثر تخمک گذاری و لقاح بیش از یک تخمک ایجاد میشود. در این موارد جنین ها از نظر ژنتیکی متفاوتند و چند زیگوتی یا غیر همسان نامیده می شوند.

آزمایشگاه ژنتیک پلی‌کلینیک ژنتیک نسل فردا
اسکن آنومالی

اسکن آنومالی چیست؟

اسکن آنومالی که سونوگرافی اواسط بارداری یا سونوگرافی تفصیلی نیز نامیده می‌شود بین هفته‌های ۱۵ تا ۲۸ قابل انجام است. اما از آنجا که بر اساس قوانین ایران، سقط‌درمانی با محاسبۀ تاریخ اولین روز قاعدگی فقط تا پایان هفتۀ ۱۹ امکان‌پذیر است، این اسکن در فاصلۀ هفته‌های ۱۶ تا ۱۸ بارداری انجام می‌شود تا در صورت وجود مشکلی که نیاز به ختم بارداری دارد، این امکان برای والدین وجود داشته باشد. در این مطلب می‌توانید با موارد قابل بررسی در اسکن آنومالی برای زنان باردار و اقدامات لازم در صورت تشخیص احتمالی مشکل آشنا شوید.

اسکن آنومالی