5 باور غلط در مورد مسائل ژنتیکی که عموم افراد آنها را باور دارند!

5 باور غلط در مورد مسائل ژنتیکی که عموم افراد آنها را باور دارند!

5 باور غلط در مورد مسائل ژنتیکی که عموم افراد آنها را باور دارند


1- افرادی که از دو نژاد متفاوت هستند، زیبایی ظاهری بیشتری دارند

در واقع باید گفت ژن ترکیبی موجب شکل گیری سیستم ایمنی قوی می شود. دانشمندان اعتقاد دارند، افرادی که چنین سیستمی دارند، میی توانند از نظر ظاهری بیشتر از بقیه جذاب به نظر برسند.

2- سرطان ارثی است

واقعیت این است که فقط استعداد بدن برای ابتلا به سرطان موروثی است نه خود بیماری. فقط ۵ تا ۱۰ درصد از سرطان ها بر اثر ژنتیک پدید آمده اند. این حقیقت در مورد سرطان های معده، روده، سینه، ریه، تخمدان، سرطان پوست و لوسمی حاد مصداق دارد.
3- دوران طلایی انسان با داشتن DNA کامل دوباره بازخواهد گشت
شاید بد نباشد بدانید که دوران طلایی، اولین دورانی است که انسان با ویژگی کمال و معصومیت در آن می زیسته است.
همچنین، باید گفت که همه می دانیم که ژن ها دچار جهش می شوند. جهش های ژنتیکی در واقع نوعی خطای رندم در سیستم انتقال ژن ها هستند که می توانند در هر ناحیه‌ ای از DNA رخ دهند. این فرایند، گوناگونی ژنتیکی را در جمعیت افزایش می دهد زیرا جهش، منبع اصلی تفاوت های ژنتیکی است.
اگر DNA واقعا بی نقص باشد، دگرگونی و تغییر به موجب کمبود تنوع، متوقف خواهد شد. پیامد این امر انقراض نسل بشر است.
4- ویژگی های شخصیتی از والدین به ارث می رسد
این ادعا تا حدی صحت دارد: ویژگی ها و خصلت های شخصیتی ما ژنتیکی هستند اما شرایط محیطی نیز در این امر موثر هستند و نقش مهمی ایفا می کنند. تاثیرات محیطی می توانند گاها به پنهان شدن برخی از ژن ها منجر گردد. این مساله حتی در مورد دو قلوهای همسان با ویژگی های برابر نیز مصداق دارد. یعنی اگر شرایط رشد آن ها با هم فرق داشته باشد، رفتارها و باورهای متفاوتی پیدا خواهند کرد.
برخی ژن ها بیشتر از بقیه موروثی هستند و از والدین به کودک منتقل می شوند، از جمله می توان به کج خلقی، زودرنجی و گرایش به ورزش، رابطه های اجتماعی، روان رنجوری و پایداری و تعهد در رابطه های طولانی اشاره کرد.
5- تیزهوشی از طریق کروموزوم X منتقل می شود
اگر قرار بود که تیزهوشی و ذکاوت از طریق کروموزوم اکس منتقل شود، پس زنان باید دو برابر بیشتر از مردان باهوش می بودند زیرا زنان دو کروموزوم اکس دارند.

دانستنی

باور غلط پزشکیبیماری ارثیدانستنی پزشکیژنتیک

هیچ نظری وجود ندارد