تشخیص آنتی‌ بادی‌های ضد توکسوپلاسموز

این تست جهت تشخیص  آنتی بادی‌های
ضد توکسوپلاسموز جهت تشخیص احتمالی توکسو پلاسموز فعال در مادر انجام می‌شود. 

عوارض توکسوپلاسموز حین بارداری: 

  •  سقط جنین
  • مرده زایی و ..‌.
image

آزمایشات غربالگری پیش از بارداریواحد غربالگری

آزمایش ژنتیکآزمایش ژنتیک در مشهدآزمایش غربالگریآزمایش غربالگری در مشهدآزمایشگاه ژنتیک نسل فردابارداریتست غربالگریتشخیص آنتی‌ بادی‌های ضد توکسوپلاسموزسرخچهضد توکسوپلاسموزغربالگریغربالگری در مشهدکلینیک ژنتیککلینیک ژنتیک در مشهدکلینیک ژنتیک نسل فردانسل فردا

هیچ نظری وجود ندارد