آزمایش NIPT

انجام پیشرفته ترین آزمایش سلامت جنین (Cell Free DNA) بصورت غیر تهاجمی
(از خون مادر)

با بیش از 99 % دقت و صحت در تشخیص
با مناسبترین قیمت و جوابدهی (4 تا 7 روز)

تست سل فری (Cell free DNA) یکی از آزمایشات پیش از تولد برای تشخیص اختلالات کروموزومی در جنین است. در این آزمایش از نمونه خون مادر استفاده می‌شود. اساس این آزمایش  وجود سلول‌های جنینی در پلاسمای خون مادر است. این آزمایش ۵ کروموزم شامل ۲۱، ۱۳، ۱۸ و کروموزوم‌های جنسی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از این رو در تشخیص سندرم داون (تریزومی 21) و تریزومی های ۱۳ و ۱۸ می‌تواند مفید باشد و در صورت مثبت شدن آزمایش نیز انجام آمنیوسنتز ضرورت می‌یابد.

image

 آزمایش سل فری به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

  • سن بالای 35سال مادر
  • یافته‌های غیر طبیعی اولتراسوند (افزایشNT )
  • عدم انجام تست‌های روتین غربالگری تا 22 هفتگی به هر دلیل و یا وجود یک یافته سونوگرافیک غیرطبیعی از هفته 22 به بعد
  • نتایج غیر طبیعی تست غربالگری سرم
  • وجود سابقه آنوپلوئیدی در خانواده (حاملگی آنوپلوئید در گذشته) و یا والدین حامل ترانسلوکاسیون روبرتسونین‌ (جابجایی بالانس خطر ساز برای تریزومی 13 یا 21)
  • زنان بارداری که ترس زیادی از نمونه گیری تست‌های تشخیصی مثل آمنیوسنتز و یاCVS دارند
  • زنانی که زیر بار ریسک سقط تست‌های تشخیصی نمی‌روند
  • زنانی که سابقه سقط مکرر (سه و یا بیشتر از سه سقط زیر 20 هفتگی و یا وزن جنین زیر 500 گرم) دارند
  • زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند
  • زنانی که دارای جنین طلایی (جنینی که بعد از چندین سال ناباروری، والدین با سن بالا و یا حاصل از حاملگیIVF تشکیل شده اند)

آزمایشات غربالگری دوران بارداریواحد غربالگری

آزمایش ژنتیکآزمایش ژنتیک در مشهدآزمایشگاه ژنتیک نسل فردابارداریتست NIPTتست دوران بارداریتست سل فریتست غربالگریتست غربالگری پیش از تولدغربالگریغربالگری در مشهدکلینیک ژنتیککلینیک ژنتیک در مشهدکلینیک ژنتیک نسل فردانسل فردا

هیچ نظری وجود ندارد